Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta


Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa toukokuussa 2019.


Neuvottelukunnan 3. toimikauden 2023-2025 kokoonpanoon voit tutustua ylävalikosta tai tästä linkistä. Uusi toimikausi 2023-2025 on alkanut toukokuussa ja puheenjohtajisto valittiin kesäkuussa. 

TÄYDENNYSHAKU järjestöneuvottelukuntaan

Kaikkiin toimialoihin ei ole saatu riittävää määrää esityksiä, joten niihin järjestöneuvottelukunta avasi täydennyshaun. Alla toimialat, joita täydennyshaku koskee. Neuvottelukunta käsittelee seuraavan kerran jäsenistön täydentämistä kokouksessaan 27.11.2023. Esityksiä voi toimittaa neuvottelukunnan sihteerille Titta-Liisi Rapilalle, titta-liisi.rapila(at)hameensetlementti.fi

Täydennyshaun toimialat ja puuttuvat jäsenet:
- Luonto ja ympäristö: varajäsen
- Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus: varajäsen
- Harrastejärjestöt: varajäsen
- Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Riihimäen seutu: varajäsen


Kanta-Hämeen järjestöstrategia

Järjestöneuvottelukunta on laatinut Kanta-Hämeen järjestöstrategian 2025. Valmis strategia ja siitä työstä lisätietoja täällä.

Neuvottelukunnan tehtävät

- Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen

- Kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien edistäminen

- Yhteistyön edistäminen (järjestöt, julkinen sektorin, seurakunnat ja elinkeinoelämä välillä)

- Järjestöjen integroituminen maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön, järjestöedustajien nimeäminen työryhmiin

- Lausuntojen ja aloitteiden tekeminen

- Järjestöneuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia maakunnallisiin rakenteisiin, kuten Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumiin, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja rakenneuudistus -hankkeiden ohjausryhmään sekä maakunnalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään.


Lisäksi Järjestöneuvottelukunnan alla toimii Järjestöjen sote-ryhmä.

KHJNK_logo_RGB

Neuvottelukunnan toiminta

- Edistää Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteita

- Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja

- Järjestöedustajat eri työ- ja ohjausryhmissä

- Kokoaa tietoa järjestö- ja yhdistyskentästä (yhdistyskysely)

- Kokoaa järjestö- ja yhdistyskentältä tietoa osaksi kunnallista hyvinvointikertomustyötä

- Kaikille avoin Kanta-Hämeen Järjestöfoorumi

Mukaan neuvottelukuntaan?


Järjestöneuvottelukunnan vapaisiin paikkoihin voi hakea jatkuvalla haulla. Vapaat varajäsenten paikat löytyvät kokoonpanosivulta.


Ks. Täydennyshaku alkavalle toimikaudelle 2023-2025 viereisellä palstalla.