Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano 2023-2025

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta järjestäytyi kolmannelle toimikaudelleen 12.6.2023 kokouksessa.

Vapaisiin paikkoihin on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla. Lisätietoa voi kysyä sihteeriltä: titta-liisi.rapila(at)hameensetlementti.fi.

Järjestöneuvottelukunnan toimielimet:


Puheenjohtajisto: 
Puheenjohtaja Kati Ringman
1. varapuheenjohtaja Tuula Kallioinen
2. varapuheenjohtaja Jaakko Vesterberg
Valittu järjestäytymiskokouksessa 12.6.2023.


Työvaliokunta:
Puheenjohtajisto, neuvottelukunnan jäsenistä Paula Arbelin, Pia Yli-Pirilä ja Nina Vehkakoski, sihteerinä Hämeen Setlementin järjestökoordinaattori sekä yhdyshenkilöt. Valittu järjestäytymiskokouksessa 12.6.2023.


Yhdyshenkilöt:
Hämeen liitto, Jyri Sarkkinen, jyri.sarkkinen(at)hame.fi
Järjestöjen Sote-muutostuki, Niina Salo niina.salo(at)artteli.fi
Hyvinvointialue, Jaana Hymmi, jaana.hymmi(at)hame.fi
Hämeen Setlementti ry, järjestökoordinaattori Titta-Liisi Rapila, titta-liisi.rapila(at)hameensetlementti.fi

Kokoonpano toimialoittain 2023-2025

1. Kylät, kaupunginosat, kotiseutu

Varsinainen jäsen: Elina Leppänen, kyläasiamies, Hämeen kylät ry
Varajäsenet:  Heikki Konsala, Leader Linnaseutu / Kari Aikio, MTK Häme 

2. Työllisyyttä edistävät toimijat

Varsinainen jäsen: Kati Ringman, Silta-yhteistyöverkosto, Hämeen Setlementti ry,  

Varajäsen: Pirjo Seulamo, Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys 

3. Luonto ja ympäristö

Varsinainen jäsen: Timo Koskinen, Dendrologian seuran hämäläinen kerho Kynneppää

Varajäsen: 

4. Luovat alat (taide, kulttuuri)

Varsinainen jäsen: Pia Kaulio, Hämeenlinnan seudun taideyhdistys, K-H kirjoittajayhdistys, Vana-66, Hämeenlinna 

Varajäsen: Saija Mäki-Nevala, Hämeenlinnan seudun taideyhdistys, Kino Tavast ry 

5. Urheilu ja liikunta

Varsinainen jäsen: Jukka Rantanen, Forssan seudun junioriseurojen puheenjohtajafoorumi, Forssan Suupparit  

Varajäsen: Jukka Matilainen, Forssan seudun junioriseurojen puheenjohtajafoorumi, Forssan Jalkapalloklubi 

6. Potilasjärjestöt, omaishoito

Varsinainen jäsen: Anja Valta, OTE-tiimi, Hämeenlinna  

Varajäsen: Ossi Lapisto, Potilas järjestöt, omaishoito/OTE-tiimi 

7. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus

Varsinainen jäsen: Jenni Tokpanou, Hämeen Setlementti ry

Varajäsen: Marjut Ounila, Hauho, Kynnys ry 

8. Mielenterveys, päihde, riippuvuus, kriisityö

Varsinainen jäsen Jaakko Vesterberg, Hämeenlinnan seudun päihde-, mielenterveys-, kriisi- ja riippuvuusjärjestöjen verkosto, Hämeenlinna 

Varajäsen: Lea Mäkelä, Forssan seudun palvelukammari 

 

Varsinainen jäsen: Ilari Kokko, MIELI Lounais-Hämeen mielenterveys ry

Varajäsen: Heli Vaija, Hämeenlinnan seudun päihde-, mielenterveys-, kriisi- ja riippuvuusjärjestöjen verkosto, EHYT ry 

9. Lapsi ja perhe, väkivaltatyö

Varsinainen jäsen: Paula Arbelin, Kanta-Hämeen Perhetyö ry, ILO-verkosto  

Varajäsen: Tiina Rintala-Siira, MLL Hämeen piiri

10. Eläkeläistoimijat

Varsinainen jäsen: Pia Yli-Pirilä, Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry

1. varajäsen: Kirsti Suoranta, Hämeenlinnan eläkkeensaajat 

2. Varajäsen: Arja Kartano, Hattulan Eläkeliitto 

11. Nuorisojärjestöt

Varsinainen jäsen: Nina Vehkakoski, Riihimäen järjestösilta, NAL Riihimäki 

Varajäsen: Maria Kivijärvi, toiminnanjohtaja, Lounais-Hämeen 4H-yhdistys ry 

12. Vammaisjärjestöt

Varsinainen jäsen Aapo Rantanen, K-H aluetyöntekijöiden verkosto, Invalidiliitto

1. Varajäsen: Sinikka Huusela, Forssan seudun Näkövammaiset ry,  

 2. varajäsen: 2. Tuija Linna, Kanta-Hämeen Meniere-yhdistys 

13. Yrittäjäjärjestöt

Varsinainen jäsen: Juha Haukka, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät ry   

Varajäsen: Pauliina Hirviniemi, palvelupäällikkö, Hämeen Yrittäjät ry   

14. Valmius ja varautuminen

Varsinainen jäsen: Salla Heiskanen, SPR Hämeen piiri  

Varajäsen: Johanna Raivio, SPR Hämeen piiri 

15. Harrastejärjestöt

Varsinainen jäsen: Sirpa Kurppa, Elonkierron Ystävät ry  

 Varajäsen: Marjut Ounila, Hauho, Kynnys ry 

16. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Hämeenlinnan seutu

Varsinainen jäsen: Jussi Pakari, toiminnanjohtaja, Linnaseutu ry (Hämeenlinnan seudun Leader -ryhmä),  

Varajäsen: Aulis Veteläinen, Hämeenlinnan Seudun Kuulo ry, Kanta-Hämeen Munuais- ja maksayhdistys ry, Kanta-Hämeen Selkäyhdistys ry

17. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Forssan seutu

Varsinainen jäsen: Tuula Kallioinen, Hämeen kylät ry, toiminnanjohtaja, LounaPlussa ry (Forssan seudun Leader-ryhmä) 

Varajäsen: Eeva Suojanen, Suomen Nivelyhdistys/Forssan Nivelpiiri  

18. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Riihimäen seutu

Varsinainen jäsen: Esko Pietari, toiminnanjohtaja, Hämeen kylät ry, Emo ry (Riihimäen seudulla ja Uudellamaalla toimiva Leader-ryhmä) 

Varajäsen: Marjut Ounila, Hauho, Kynnys ry  

19. Seurakunnat

Tammelan rovastikunta  

Varsinainen jäsen: diakoni Katri Tuori Forssan seurakunnasta, vapaaehtoistyön ohjaaja

Varajäsen: kirkkovaltuutettu Ritva Aho 


Hämeenlinnan rovastikunta
Varsinainen jäsen: Lauri Nurmi
Varajäsen: Sirpa Viherä

20. Kuntien edustajat seuduittain

Forssan seutu: Jaakko Leskinen, Forssa
varalla Pauliina Jolanki, Forssa


Riihimäen seutu: Marjo-Kaisa Konttinen, hyvinvointikoordinaattori, Riihimäki
varalla Jari Kovanen, Hausjärven kunnan liikuntasihteeri


Hämeenlinnan seutu: Heli Pirkkalainen, suunnittelija, Hämeenlinna   
varalla Jari Salmela, liikuntapäällikkö, Hattula

21. Maakuntahallituksen edustaja

Varsinainen edustaja: Antti Ahonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja

Varaedustaja: Lulu Ranne, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja