Järjestöneuvottelukunnan tekemät aloitteet


Järjestöstrategiatyön yhteydessä nousi esiin tarve järjestöneuvottelukunnan toimia aktiivisesti yhdistystoimintaa hyödyttäviä aloitteita tekevänä. Strategiatyön yhteydessä päätettiin, että neuvottelukunta tekee aktiivisesti aloitteita. Tälle sivulle kootaan järjestöneuvottelukunnan tekemät aloitteet.

Vuoden 2022 aloitteet
Kanta-Hämeen järjestöjen aloite sidosryhmien vaikuttamistoimielimen asettamisesta

Vanhemmat aloitteet
Aloite järjestöjen osallistamiseksi hyvinvointialueen valmisteluun
Aloite Järjestöystävällinen kunta mallista kunnille ja kuntayhtymille
Aloite meidanhame.fi palvelun lisäämisestä kuntien ja kuntayhtymien nettisivuille