Kanta-Hämeen järjestöstrategia 2025


Toukokuussa 2019 perustetun Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan johdolla on laadittu Kanta-Hämeen järjestöstrategia, joka hyväksyttiin neuvottelukunnan kokouksessa 7.12.2020.

Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteena on ollut löytää yhteinen tahtotila tulevaan yhteistyöhön, mihin suuntaan sitä halutaan kehittää ja millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteisiin pyritään.

Vahvempaa yhteistyötä – Kanta-Hämeen järjestöstrategian 2025 voit ladata tästä linkistä.


Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteiden toteuttamiseen toivotaan mukaan niin alueen yhteistyöverkostot kuin kunnat ja yksittäiset yhdistykset. Joku yksittäinen yhdistys voi antaa panoksensa vaikka kutsumalla jatkossa muiden yhdistysten toimijoita mukaan järjestämiinsä koulutuksiin tai jakamalla hyväksi koettuja käytäntöjä, kun toinen puolestaan jatkossa vuokraa omia tiloja tai työvälineitä muiden käyttöön.


Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta seuraa vuosittain tämän järjestöstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä tarvittaessa päivittää sen sisältöjä.