Järjestötietopaketti

Järjestötietopaketti on järjestöyhteistyön ja tiedolla johtamisen tueksi luotu kokonaiusus, joka vastaa tiedon tarpeeseen alueen järjestötoiminnan ja yhteistyöstä

Järjestökartta

Järjestökartan tarkoitus on antaa kattava kokonaiskuva valitun alueen yhdistyksistä ja järjestöistä, niiden toimialoista, toiminnan sisällöistä, toteuttajista sekä rahoituksesta, ja antaa käsitys järjestötoiminnan vaikuttavuudesta ja tulevaisuudesta. Järjestökartta palvelee niin järjestötoimijoita kuin alueen asukkaita ja ammattilaisia. 

Järjestökartta 2022

Kanta-Hämeen yhdistyskyselyyn tuli yhteensä 152 vastausta. Kysely oli avoinna tammikuussa 2022. Toimintaa kuvaavat tiedot koskevat vuotta 2021.


Kysely oli suunnattu kaikille yhdistyksille, järjestöille ja seuroille, jotka toteuttivat toimintaa jossakin Kanta-Hämeen kunnista.

Lataa Kanta-Hämeen järjestökartta 2022 itsellesi tästä linkistä

Vanhemmat järjestökartat

Järjestöyhteistyön starttipaketti

Järjestöyhteistyön starttipakettiin on koottu vinkkejä, joista voi lähteä liikkeelle, jos yhteistyö eri järjestöjen kanssa kiinnostaa.

Starttipaketin tavoitteena on madaltaa kynnystä yhteistyölle, ja tuoda esille, mistä saa helposti lisätietoa järjestöistä ja järjestöyhteistyöstä. Käytännönläheinen paketti on kohdennettu julkisen puolen kumppaneille, mutta se toimii hyvin myös järjestöjen apuna yhteistyön aloittamisessa.

Järjestöyhteistyön starttipaketin voit ladata tästä linkistä

Kanta-Hämeen verkostokartta 2023 ja -kuvaus 2020

Verkostokarttaan on kuvattu maakunnalliset ja seudulliset verkostot ja yhteistyöelimet, jotka edistävät järjestöjen keskinäitä ja julkisen sektorin kanssa tapahtuvaa yhteistyötä.

Lataa Kanta-Hämeen järjestöverkostokartta tästä linkistä

Vuonna 2020 laaditun verkostokuvauksen tavoitteena oli nostaa esille Kanta-Hämeessä toimivia järjestöjen ja julkisen sektorin verkostoja, jotta niitä osattaisiin tunnistaa ja hyödyntää. Lisäksi kuvaus sisältää huomioita ja vinkkejä verkostomaiseen toimintaan. Verkostokuvaus on suunnattu sekä järjestöille että kuntakumppaneille.

Kanta-Hämeen verkostokuvauksen 2020 voit ladata tästä linkistä


Kuvaus järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta Kanta-Hämeessä 2020

Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta.


Kohdennettu kuntien ja kuntayhtymien hyte työtä tekeville ammattilaisille.


Järjestöjen toimintaa on avattu seuraavien otsikoiden alle:

- Tukea elämäntilanteeseen

- Toimintaa ja osallisuutta

- Erityisasiantuntemusta

- Sotepalveluiden ja kuntien hyvinvointi- ja sivistystyön yhdyspinnalla