Kanta-Hämeen vammais- ja potilasjärjestöjen aluetyöntekijöiden verkosto

Kanta-Hämeen vammais- ja potilasjärjestöjen verkosto kokoaa yhteen maakunnan alueella toimivat valtakunnallisten liittojen työntekijät. Verkostomme tarjoaa sote- ja hyte-palveluiden kehittäjille, suunnittelijoille ja toteuttajalle yhteistyötahon, jonka kautta asiakasnäkökulma tulee huomioiduksi vahvemmin jo alusta alkaen.

 

Keitä verkostoon kuuluu?

Verkosto koostuu Kanta-Hämeen alueella toimivista valtakunnallisten järjestöjen palkatuista alueellisista järjestöasiantuntijoista. Verkostoon kuuluu n. 25 vammais- ja potilasjärjestöjen sekä omaisjärjestön järjestöasiantuntijaa.

Verkoston jäsenet työskentelevät Kanta-Hämeen alueella toimivien paikallisten ja alueellisten jäsenyhdistysten kanssa, joita maakunnan alueella on kymmeniä. Työssään verkoston jäsenet tukevat paikallisia ja alueellisia yhdistyksiämme laaja-alaisesti ja ammatillisesti heidän yhdistys- ja vaikuttamistoiminnassaan.

 

Verkoston tarkoitus ja tavoite

Järjestöjen tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuuden vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tätä tehtävää järjestöasiantuntijat toteuttavat tuomalla jäsenistön ja sitä kautta kuntalaisten äänen kootusti asioiden valmisteluun ja toteutukseen Kanta-Hämeen maakunnassa. Verkosto kokoaa kentän äänen ja kokemustiedon yhteen.

Verkoston jäsenet tuovat myös maakuntaan taustaliittonsa osaamisen erityisesti eri sairaus- ja vammaryhmiin sekä omaisten näkökulmaan liittyen.

Verkoston tavoitteena on:


- vahvistaa kantahämäläisten osallistumista ja osallistamista heitä koskevaan päätöksentekoon

- edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä osallistumalla palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, ja arviointiin sekä tukemalla yhdistysten toimintaa.

- tukea paikallisyhdistysten ja asukkaiden edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä mm. välittämällä tietoa ajankohtaisista asioista eri suuntiin, kouluttamalla ja neuvomalla sekä asiakasryhmää että viranomaispuolta.


Verkoston osaaminen

Järjestöasiantuntijat osaavat tarkastella asioita laaja-alaisesti ja monitasoisesti sekä huomioimaan erilaiset ryhmät samanaikaisesti. Osaamisen keskiössä on asiakasnäkökulman huomioiminen ja esiintuominen sekä osallisuuden edistäminen.

Verkoston jäsenillä on vahvaa substanssiosaamista palveluista sekä tietoa sote-palvelujärjestelmästä sekä hyte-rakenteista ja -toiminnasta. Järjestöasiantuntijat ovat verkostotoiminnan ammattilaisia, joille on tuttua toimiminen niin jäsenten kuin ammattilaisten parissa.


Miten verkostoamme voi hyödyntää?

Verkostomme tarjoaa julkiselle sektorille mahdollisuuden saada palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen palveluiden käyttäjien näkökulmaa kootusti ja ammattimaisesti.

Kauttamme tavoittaa niin palveluiden käyttäjiä ja yhdistystoimijoita kuin valtakunnallisten järjestöjen ammattilaisia, jotka kaikki ovat perehtyneet eri alojen ja eri asiakasryhmien erityisiin kysymyksiin.

Verkostoltamme voi pyytää myös asiantuntemusta erilaisten tilaisuuksien kommentointiin, suunnitteluun, tiedottamiseen mm. osallisuuden ja saavutettavuuden osalta.

Kauttamme tavoittaa tuhansia kantahämäläisiä asukkaita, joita voi muuten olla vaikea tavoittaa.

 

Järjestöjen toimintakenttä ja lisäarvo hyvinvointialueiden toiminnassa:

Verkostomme toiveita:

Toivomme, että verkostoamme käytetään esimerkiksi vammaisuuteen tai erilaisiin osallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyviin konsultointeihin. Verkostolta kannattaa kysyä näkemyksiä, lausuntoa tai kannanottoa substanssialamme asioihin. Kokoonnumme noin 3–4 kertaa vuodessa ja tarvittaessa.

Verkostomme tavoitat:

Verkostomme tavoitat parhaiten ottamalla yhteyden verkoston jäseniin. Verkoston koollekutsujina on tällä hetkellä Salla Pyykkönen ja Aapo Rantanen.

Kanta-Hämeen valtakunnallisten liittojen aluetyöntekijöiden verkoston sähköpostilista: aluetyontekijat@hameensetlementti.fi