Kokemustoiminta

Maassamme toimii sekä järjestöjen kouluttamia kokemustoimijoita että sairaaloiden kouluttamia kokemusasiantuntijoita. Pääsääntöisesti kokemustoimijoilla on lyhyempi koulutus ja kokemusasiantuntijoilla huomattavasti pidempi. Näistä saat lisätietoa alla olevista linkeistä. Joskus nimitykset ja käsitteet voivat vielä mennä sekaisin, koska näiden lisäksi puhutaan kokemuskouluttajista ja kokemuspuhujista.


Kokemustoimintaverkostolla on oma suljettu rekisterinsä kaikista järjestöjen kouluttamista kokemustoimijoista ja KoKoA ry:llä taas omista jäsenistään. Tämän lisäksi järjestöillä ja sairaaloilla on omat rekisterinsä omista toimijoistaan.


Kokemustoimintaverkosto -koordinoi järjestöjen kokemustoimintaa koko maassa


Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 37 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.

Lisätietoa tästä linkistä: https://kokemustoimintaverkosto.fi/

KoKoA ry – Koulutetut kokemusasiantuntijat


- Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen
- Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
- Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen
- Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen
- Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminen
- Kokemusasiantuntijakoulutuksen valtakunnallinen standardointi
- Kokemusasiantuntijoiden edunvalvonta


Lisätietoa tästä linkistä: https://www.kokemusasiantuntijat.fi/


Olka-toiminta Kanta-Hämeessä


Toiminnan tavoitteena on


tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa

antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden auttaa, uusia ystäviä ja hyvän tekemisen myötä hyvinvointia myös itselleen

antaa sairaalan työntekijöille tietoa

tarjota yhdistyksille tavan toimia sairaalassa lähellä potilasta

OLKA-koordinaattori:


Asta Ruodemäki


asta.ruodemaki@hameensetlementti.fi

p. 050 553 3033


Lisätietoja OLKA-toiminnasta löydät täältä: https://olkatoiminta.fi/ ja https://www.hameensetlementti.fi/olka-toiminta/


Hae mukaan Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmään


Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmään mahdollisuus hakea jäseneksi seuraavaksi 2-vuotistoimikaudeksi 2022-2023.


Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmä on yksi 18:sta maassamme toimivasta Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmästä. 


Ohjausryhmä toimii alueellista toimintaa organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä. Ohjausryhmän kokoonpanossa mukana kokemustoimijoiden, järjestöjen ja tilaajatahojen edustus (mm. opetusyksiköt, sidosryhmät, sote-edustajat, sekä mahdolliset muut alueelliset yhteistyökumppanit.) Järjestöt vastaavaat vuorollaan ohjausryhmän puheenjohtajuudesta.


Alueellinen ohjausryhmä luo yhteyksiä alueellaan eri tahoille, jotta kokemustoimijoille syntyisi tilausta ja kokemustoiminnan tunnettuus kasvaisi. Useat ohjausryhmät järjestävät alueensa kokemustoimijoille säännöllisesti virkistys- ja koulutustapahtumia.Jos olet töissä järjestössä tai muussa kokemustoimintaa hyödyntävässä toimipaikassa, voit hakea ohjausryhmään jäseneksi. 


Otamme ryhmään jäseneksi myös kokemustoimijoita alueeltamme. Tärkeintä on että olet kiinnostunut kokemustoiminnasta ja innostunut viemään toimintaa eteenpäin ja kehittämään sitä alueellamme sekä visioimaan kokemustoimijoillemme virkistys- ja verkostoitumistapahtumia.


Lisätietoa kokemustoimintaverkostosta:


Etusivu


Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoja, ota yhteys:


Merja Ritomäki

p. 044 0180568

merja.ritomaki@outlook.com


Johanna Jokinen

p.0442932271

jojokinen@gmail.com


Miten tilata kokemustoimija tai -asiantuntija?


Kokemuspankki


Kokemuspankki on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen ilman turhia välikäsiä – olemalla suoraan yhteydessä kokemustoimijaan.


Kokemuspankkissa on yli 600 jäsenjärjestöjen kokemustoimijoiden tiedot ryhmiteltynä selkeästi. Tilaaja voi etsiä sopivia kokemustoimijoita pankista esimerkiksi seuraavilla hakukriteereillä, tai niiden yhdistelmällä:

- Diagnoosi

- Järjestö

- Maakunta tai paikkakunta

- Elämäntilanne, -kokemus tai oire

- Kehittämis- ja vaikuttamistehtävistä kiinnostuneet


Kokemustoimijoita voi tiedustella ja tilata myös suoraan järjestöistä.


Tunnukset kokemuspankkiin

Kokemuspankin käyttö edellyttää tunnuksia, koska pankki sisältää salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja. Tunnuksia tehdään julkisten tahojen (esim. sote- ja opetusyksiköiden) työntekijöille, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä. Lisätietoa tai tunnukset itsellesi saat täältä: https://kokemustoimintaverkosto.fi/tilaajat/


KoKoA ry


KoKoAn koulutettuja kokemusasiantuntijoita voit tilata täältä: https://www.kokemusasiantuntijat.fi/


Järjestöt

Järjestöt ylläpitävät myös rekistereitä omista toimijoistaan eli jos järjestö kuuluu Kokemustoimintaverkostoon, heillä on kokemustoimijatoimintaa. Kannattaa siis käydä heidän keskusjärjestönsä sivuilla tutustumassa asiaan.


Ota yhteyttä


Jos


- Haluat tietää kokemustoiminnasta alueellamme

- Haluat ryhtyä kokemustoimijaksi

- Tilata kokemustoimijan

- Sinua kiinnostaa mikä tahansa kokemustoimintaan liittyvä


Merja Ritomäki

p. 044 0180568

merja.ritomaki@outlook.com


Johanna Jokinen

p.0442932271

jojokinen@gmail.com


KoKoA ry/ Kanta-Häme


Satu Heinonen, Laura Jouttupää

kanta-hame@kokemusasiantuntijat.fi


Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kouluttanut kokemusasiantuntijoita mielenterveys- ja päihdepuolella.

Lisätietoja: kokemuksestakumppanuuteen@khshp.fi