VALPAS 2023 -yhteistoimintaharjoitus


Syyskuun 4.–8. päivänä järjestetään Panssariprikaatin koordinoima eri viranomaiskenttien yhteistoimintaharjoitus ”VALPAS 2023”. Yksittäisten toimijoiden sijasta kolmas sektori on nyt ensimmäistä kertaa laajana joukkona mukana harjoituksessa.


On hienoa, että Kanta-Häme saa olla ensimmäisten joukossa toteuttamassa näin laajaa yhteistoimintaa. VALPAS 2023 -harjoitukseen osallistuminen ei tarkoita sotilaallista toimintaa, vaan kolmannen sektorin toimijoiden valmiustaitojen esilletuontia ja niiden kehittämistä.

Yhteiskunnan erilaisten häiriötilanteiden tai kriisien keskellä on nähty useita esimerkkejä siitä, kuinka järjestöt ovat ensimmäisinä kokoamassa voimiaan ja osaamistaan hädänalaisten auttamiseksi. Ihmisten auttamishalu on kasvanut ja olemme alkaneet kokemaan enenevissä määrin yhteisöllistä vastuuta toisistamme.
Kanta-Hämeessä olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota kolmannen sektorin rooliin kokonaisturvallisuuden ja kansalaisvalistuksen toteuttamisessa sekä kaikkien toimijoiden yhteistyövalmiuteen. Lisääntyvä yhteistyö kolmannen sektorin ja viranomaisten välillä on osa VALPAS 2023 -harjoitusta.

Osana harjoitusta toteutetaan järjestöjen maakuntakierros, jonka keskiössä on tiedonjakaminen kokonaisturvallisuudesta sekä eri toimijoiden yhteistyö poikkeusoloissa.

Yleisölle avoimia harjoitukseen liittyviä iltatapahtumia järjestetään Forssassa 5.9., Riihimäellä 6.9. ja Hämeenlinnassa 7.9. ja niiden toteuttamiseen on ilmoittautunut mukaan yli 30 yhdistystä. 

Harjoitus on osa puolustusvoimien laajempaa paikallispuolustus (PAPU) -harjoituskokonaisuutta.

Yleisölle avoimet iltatapahtumat klo 17.30-20.30.
Tapahtumissa esillä kansalaisturvallisuuden kannalta keskeisiä toimijoita sekä järjestöjä esittelemässä omaa valmiuttaan mahdollisiin yhteiskunnan häiriötilanteisiin liittyen. Luennoille mahtuu yleisöä rajallinen määrä, tilat täytetään saapumisjärjestyksessä. Luentoja voi seurata omalta tietokoneelta Teamsissa. Yrittäjien luennot erillisilmoittautumisella.


Hämeenlinna
 torstai 7.9. Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1, 2.krs. Hämeenlinna. Luennot Auditoriossa ja kokoustilassa Säde (Luokka 205):
17.30-18.20 Avauksen ja viranomaispuheenvuorojen Teamsin seuraamismahdollisuus tästä.
Tilaisuuden avaus, Hämeen Setlementti ry, toiminnanjohtaja Kati Liikonen, Kumppanuustalon Auditorio
Puolustusvoimat: Puolustusvoimien ja kolmannen sektorin yhteistoiminta, Auditorio
Pelastuslaitos: Varautuminen ja valmius yhteiskunnan häiriötilanteissa.
Poliisi: Miten poliisi voi käyttää kolmatta sektoria häiriötilanteissa?, Auditorio
18.20 Surujärjestöt, Sirpa Mynttinen ja Surunauha ry:n kokemusasiantuntija: "Surevan kohtaaminen akuutissa kriisissä", Kumppanuustalon Auditorio. Teamsin seuraamismahdollisuus tästä.
18.20 MTK Häme, Kari Aikio, Maatalouden merkitys yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle, Luokka 101.
Teamsin seuraamismahdollisuus tästä. 
19.00 Tauko
19.10 Kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo, Kriisiviestinnän merkitys kansalaisille, Kumppanuustalon Auditorio. Teamsin seuraamismahdollisuus tästä.
20.30 Tilaisuuden päätös

Forssa tiistai 5.9. Monitoimikeskus Akvarelli, Pihlajakatu 9, Forssa.
17.30-18.20: Avauksen ja viranomaispuheenvuorojen Teamsin seurantamahdollisuus tästä.
Tilaisuuden avaus, Hämeen Setlementti ry, toiminnanjohtaja Kati Liikonen

Puolustusvoimat: Puolustusvoimien ja kolmannen sektorin yhteistoiminta.
Pelastuslaitos: Varautuminen ja valmius yhteiskunnan häiriötilanteissa.
Poliisi: Miten poliisi voi käyttää kolmatta sektoria häiriötilanteissa?

18.20 Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry, Jaana Saarelainen ja Marianna Roine: Kuinka kohdata omaiset suurkriisissä? Teamsin seurantamahdollisuus tästä.

19.00 Tauko

19.05 Punainen Risti, Petri Freundlich: Humanitaarinen oikeus. Teamsin seurantamahdollisuus tästä. 
19.05 Hämeen Yrittäjät, Juha Haukka, Varautuminen ja hankinnat häiriötilanteissa. Ilmoittautuminen luennolle tästä.
20.30 Tilaisuuden päätös


Riihimäki keskiviikko 6.9. Riihimäen kirjasto, Kauppakatu 16, Riihimäki. Luennot Samuli Parosen salissa:

17.30-18.20: Avauksen ja viranomaispuheenvuorojen Teamsin seuraamismahdollisuus tästä.
Tilaisuuden avaus, Hämeen Setlementti ry, varatoiminnanjohtaja Sara Löyttyjärvi

Puolustusvoimat: Puolustusvoimien ja kolmannen sektorin yhteistoiminta.
Pelastuslaitos: Varautuminen ja valmius yhteiskunnan häiriötilanteissa.
Poliisi: Miten poliisi voi käyttää kolmatta sektoria häiriötilanteissa?

18.20 Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry, Jaana Saarelainen ja Marianna Roine: Kuinka kohdata omaiset suurkriisissä? Teamsin seuraamismahdollisuus tästä
19.00 Tauko

19.05 Kyläradio -kokemuksia radioharjoituksesta: Jarkko Stråhle ja Kyösti Laitinen.
Paikallisyhteisö turvallisuustoimijana, Elina Leppänen ja Markku Juhola. Hybridi, tämän pohjalta keskustellaan etäkatsomoissa. Jos haluat osallistua oman kyläsi keskusteluun, mene paikan päälle. Teamsin seuraamismahdollisuus tästä.
19.05 Hämeen Yrittäjät, Juha Haukka, Varautuminen ja hankinnat häiriötilanteissa, Monitoimitila. Ilmoittautuminen luennolle tästä.
Yrittäjien luennolle mahtuu 20-30 ensin ilmoittautunutta.
20.30 Tilaisuuden päätös

VALPAS 2023 kyläturvallisuus ja etäkatsomot

Hämeen Kylät ry järjestää VALPAS 2023 -harjoituksen kyläturvallisuusosuuden keskiviikkoiltana 6.9. alustavasti klo 19.05 Riihimäeltä käsin.

Kyläyhteisöt voivat osallistua tähän järjestämällä etäkatsomoita kylätaloilla. Etäkatsomoissa katsotaan yhdessä muiden kyläläisten kanssa lyhyet alustukset kyläradiotoiminnasta sekä kuullaan Haminankylän kyläturvallisuuspilotista, joka toteutettiin esimerkillisesti viime vuonna. Alustusten pohjalta voitte jatkaa keskustelua oman kylän turvallisuusasioista kylätalolla etäkatsomon vetäjän johdolla. Olisiko Sinulla tai yhteisölläsi halukkuutta järjestää etäkatsomo? Ole yhteydessä Hämeen kylät ry:n Elina Leppäseen, kylaasiamies@hameenkylat.fi


Alustuksia voi seurata myös kotisohvalta Teams-yhteydellä. Lisätietoa VALPAS 2023 -harjoituksen kyläturvallisuusosuuksista www.hameenkylat.fi 

 

Mukana yhteistyössä olevat yhdistykset ja järjestöt

- Elonkierron ystävät ry
- Etelä-Hattulan maa- ja kotitalousseura
- Forssan seudun näkövammaiset ry
- Forssan Seudun pelastuskoirat
- Haminankylän Nuorisoseura ry
- Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, HEHU-ryhmä
- Hämeenlinnan seudun pelastuskoirat
- HML sukeltajat ry
- Hämeen kylät ry
- Hämeen yrittäjät ry
- ILO-verkosto
- Kanta-Hämeen FinFami ry
- Kanta-Hämeen hengitys ry
- Koijärven Alueen Kylät ry
- Maanpuolustuskoulutusyhdistys - MPK
- Maanpuolustusnaisten Liitto, Etelä-Hämeen piiri ry
- Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
- Mommilan Maa- ja kotitalousseura ry
- MTK Häme ry
- Naisten Valmiusliitto
- Oitin seudun kyläyhdistys ry
- Pelastus- ja palveluskoirayhdistys MoKoMa ry 

- Punainen Risti
- Puuha-Marit ry - Partiolippukunta Hausjärvi
- Riihimäen seudun diabeetikot ry
- Riipeko ry - Pelastuskoirayhdistys
- Ryttylän kyläyhdistys ry
- Sappeen Eräveikot (kylätoimikunta)
- Suomen Punainen Risti - Hauhon osasto
- Surujärjestöt
- Sydänlammin kyläyhdistys ry
- VAPEPA - Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
- Viralan kyläyhdistys ry
- Vojakkalalaiset ry

- VPK - Riihimäen Vapaaehtoinen Palokunta ry
- Vähikkälän Väljämä ry


Lisätietoja

Lisätietoja kolmannen sektorin toiminnasta Kanta-Hämeen VALPAS 2023 -harjoituksessa: Hämeen Setlementin järjestökoordinaattori.